Регулярна інформація за 2011 рікСКЛАД ІНФОРМАЦІЇ

Титульний аркуш
Зміст
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
Інформація про державну реєстрацію емітента
Банки, що обслуговують емітента
Основні види діяльності
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Інформація про загальні збори акціонерів
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
Інформація про випуски акцій емітента
Опис бізнесу
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Інформація про зобов'язання емітента
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
Інформація про стан корпоративного управління (частина 1)
Інформація про стан корпоративного управління (частина 2)
Інформація про стан корпоративного управління (частина 3)
Інформація про стан корпоративного управління (частина 4)
Інформація про стан корпоративного управління (частина 5)
Інформація про стан корпоративного управління (частина 6)

Звіт про корпоративне управління
Річна фінансова звітність (частина 1)
Річна фінансова звітність (частина 2)
Річна фінансова звітність (частина 3)                > На главную.

 
Новости
http://hvosting.ua/#h7225
Новости сайта
Наш сайт открылся по новому адресу

"Наш сайт продолжает работать по новому адресу www.marsetesnast.com.ua. Добро пожаловать."

ул.Консервная 23
Наш адрес
г. Мариуполь.

"Приходите в офис: Мариуполь, ул. Консервная, 23 Почта: 87501, Украина, Донецкая область, г. Мариуполь ул. Консервная, 23."

documentiy
Інформація про емітента
Регулярна інформація за 2011-2016 рік.

>"Склад інформації."2013. (c) All rights reserved.  │ Главная  │ Продукция  │ Документы  │ О компании  │ Контакты  │ Design: www.alcwebdesign.tk


Яндекс.Метрика