Регулярна інформація за 2012 рікСклад інформації


Титульний аркуш
ЗмістОсновні відомості про емітента

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
Інформація про державну реєстрацію емітента
Банки, що обслуговують емітента
Основні види діяльності

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Інформація про загальні збори акціонерів
Інформація про випуски акцій емітента
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Інформація про зобов'язання емітента


Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів
Органи управління (частина 1)
Органи управління (частина 2)
Органи управління (частина 3)
Органи управління (частина 4)
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління


Звіт про корпоративне управління


Річна фінансова звітність малого підприємства

Фінансова звітність малого підприємства (частина 1-М1-Баланс на 31.12.2012 р. АКТИВ)
Фінансова звітність малого підприємства (частина 2-М1-Баланс на 31.12.2012 р. ПАСИВ)
Фінансова звітність малого підприємства (частина 3-М2-ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ)


Інформація щодо аудиторського висновку

 

                > На главную.

 
Новости
http://hvosting.ua/#h7225
Новости сайта
Наш сайт открылся по новому адресу

"Наш сайт продолжает работать по новому адресу www.marsetesnast.com.ua. Добро пожаловать."

ул.Консервная 23
Наш адрес
г. Мариуполь.

"Приходите в офис: Мариуполь, ул. Консервная, 23 Почта: 87501, Украина, Донецкая область, г. Мариуполь ул. Консервная, 23."

documentiy
Інформація про емітента
Регулярна інформація за 2011-2016 рік.

>"Склад інформації."2013. (c) All rights reserved.  │ Главная  │ Продукция  │ Документы  │ О компании  │ Контакты  │ Design: www.alcwebdesign.tk


Яндекс.Метрика